Organi KK društva Ivan Šopar

Organi in druge skupine Katoliškega društva Ivan Šopar Vojnik

Upravni odbor

1. Predsednik: Beno Podergajs

2. Podpredsednik : Amadej Bastl

3. Tajnik: Milena Jurgec

4. Blagajnik: Ema Žlaus

5. Clan- župnija: Anton Perger

6. Clan: (Forte): Karli Brezovšek

7. Clan(MeCPZ) : Teja Zorko

8. Clan: Skupina za prireditve:Tomaž Marcic

9. Clan : skupina za delo z mladimi: Sonja Krašovec

10. Clan: skupina za delo s starejšimi: Marjan Majger

11. Clan: informator, stiki z javnostjo: Klara Podergajs

12. Clan: skupina za sprejem in drugo: Vili Špeglic

Skupina za informiranje:

1. Vodja: Milena Jurgec

2. Clan: Rozmari Petek

3. Clan: Klara Podergajs

4. Clan: Ivica Kos

Nadzorni odbor:

1. Predsednik: Julko Špes

2. Clan: Danilo Bojanovic

3. Clan: Darja Belak

Castno razsodišce:

1. Predsednik: Uroš Jurgec

2. Clan: Anica Lipicnik

3. Clan: Rudi Cebulc

Skupina za organiziranje prireditev:

1. Vodja : Beno Podergajs

2. Namestnik: Tomaž Marcic

3. Clan: Anton Kosem

4. Clan: Amadej Bastl

5. Clan: Simon Jager

6. Clan: Darinka Preložnik

7. Clan:Vida Podergajs

8. Clan: Karli Brezovšek

Skupina za tehnicno, racunalniško in drugo pomoc pri prireditvah

1. Vodja: Karli Brezovšek

2. Marko Škoflek

3. Vili Škoflek

4. Matjaž Koželj

5. Beno Podergajs

6. Mirko Krašovec

7. Erik Brezovšek

8. Miha Lenarcic

Pripravili pobudniki društva, g. župnik, predvideni UO društva in župnijski svet. V letu 2017 pripravili spremembe Milena Jurgec in Beno Podergajs – vecina usklajena s posamezniki.

Ostale organe in clane društva si lahko ogledate tukaj...